Historie

Světu je znám zajímavý popis slova „concierge“. Je možné, že pochází z latinského „conservus“ nebo „fellow slave“. Avšak sami členové Les Clefs d’Or preferuji odvození od francouzského názvu pocházejícího z dob feudalismu „comte des cierges“ neboli „hlídač svíček“. Tito lidé byli nejlépe informováni o pořádání a konání akcí v palácích a byli také odpovědni za odpovídající osvětlení a výměnu zhaslých svíček. Postupem času se „comte de cierges“ stali odpovědni za vyřizování veškerých přání a potřeb, které dostali od nájemníků, ale také měli na starosti kuchyně a přípravu pokrmů pro panstvo. 

Ve středověku se concierge stali tzv. „klíčníky“, kdy měli na starost vládní budovy, hrady a zámky. V Paříží bylo dokonce jedno známé vězení pojmenováno „Conciergerie“ na počest strážců, kteří hlídali klíče a přidělovali cely odsouzeným.

Na počátku 20. století zažíval mezinárodní turismus velký třesk a to hlavně díky rozmachu a stále více se těšící popularitě železnice a cestování z USA do Evropy zaoceánskými parníky. V této době se švýcarské hotely, které v té době patřily k nejvyhlášenějším v Evropě rozhodly pro vytvoření nově pracovní pozice: Hall Porter. Tyto první novodobí concierge měli nestarosti vše od zajištění koňských kočárů, které čekaly na hosty u vlaků, po přivítání v hotelu až po vyřízení všech požadavků a přání v průběhu jejich pobytu v hotelu.

V průběhu následujících let se tento trend rychle rozšířil po Evropě a concierge se stali nepostradatelnou součástí služeb poskytovaných té nejnáročnější klientele. V říjnu 1929 se tři vedoucí concierge sešli v Paříži za účelem výměny pracovních zkušeností a poznatků. Zjistili, že by úroveň poskytovaných služeb mohla být mnohem efektivnější, kdyby se jim podařilo rozšířit spolupráci také do ostatních měst a zemí a tím vytvořit „concierge network“. Výsledkem bylo, že také ostatní evropské země založili své národní pobočky.

Konec druhé světové války znovu obnovil zájem o tyto služby. A tak po dlouhé době opět začali concierge poskytovat své služby klientům cestujícím poválečnou Evropou. Historicky první kongres se konal 25. dubna 1952, kdy se v Cannes ve Francii sešli zástupci 7 evropských států a spolu vytvořili „L’Union Europeene des Porties des Grands Hotels“ – UEPGH. Ferdinand Gillet ( toho času concierge v hotelu Scribe v Paříži) tímto dokončil svou myšlenku a úsilí a je považován za zakladatele a otce „Les Clefs d’Or“. Ferdinand Gillet působil ve funkci prezidenta asociace do roku 1968. V roce 1953 na dalším kongresu v San Remu přijali členové emblém překřížených klíčů jako znak, který se stal mezinárodně uznávaným a pomohl klientele identifikovat concierge. Symbolizuje otevírání dveří.

V roce 1970 se dalším členem asociace stal Izrael a tímto byl dán jasný signál, že nejen státy Evropy, ale také státy po celém světě jsou vítány. V tomto roce se také UEPGH stala UIPHG – „Union Internationale des Portiers des Grands Hotels“.

Dnes značka UICH znamená „Union Internationale des Concierges d´Hotels“ – „Les Clefs d’Or” a název concierge dává jistotu a posílení postavení organizace jakožto společnosti zaštiťující concierge pracující v mezinárodních hotelích.

V současné době je v mezinárodní asociaci zastoupeno přes 80 zemí a přibližně 4000 členů.
Svět je rozdělen do oblastí:

Copyright © 2020 Les Clefs d'Or Česká republika
Web realizoval OCTOPUS